Catering


 

Nasi Goście, którzy wolą zorganizować uroczystość poza lokalem mogą liczyć na naszą pomoc.

Jesteśmy gotowi dostarczyć nasze dania pod dowolny adres. Wypożyczamy wyposażenie i zajmujemy się kompleksową obsługą uroczystości.

Cena usługi jest ustalana indywidualnie z klientem. Zależy od takich czynników jak ilość i rodzaj dań, lokalizacji, standardu.

 

 

Zapraszamy do kontaktu !

 


 

Dla rodziców dzieci w placówkach edukacyjnych:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RESTAURACJA SIELANKA Damian Śliwiński

z siedzibą w Wolsztynie przy ul. Żeromskiego 16.

 

2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Danych, z którym można kontaktować się:

• przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. - temat: OCHRONA DANYCH

 

3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:

• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,

• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi.

 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

5) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie

 

6) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

 

7) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe

będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

• czasu obowiązywania umowy.

 

8) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych,

• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

• przenoszenia swoich danych osobowych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym

momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

 

10) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 


 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz